Tuotetuki

Mitä kemikaaleja vedenkäsittelyyn?

 

Desinfioivat kemikaalit

Kloorivalmisteet eri muodoissa sekä kloorittomat tuotteet poistavat haitalliset bakteerit ja levän. Levänpoistaja estää levän muodostumista, mutta desinfioi bakteereja vain rajoitetusti.

Pitkävaikutteinen kloori (90 % aktiivista klooria, "Långverkansklor")

Isot 200 g tabletit, ”kloorikiekot” liukenevat hitaasti altaan veteen. Käytetyin ja helppokäyttöisin ulkoaltaissa. Ei sovellu sisäaltaille. Käytetään kemikaaliautomaateissa. Annostelu: 1 tabletti per 25-40 m3 joka 5-7 päivä. Asetetaan pintaventtiilin sihtikoriin.

Multikloori (80 % aktiivista klooria, "Multiklor")

Isot 200 g tabletit, ”kloorikiekot” liukenevat hitaasti altaan veteen. Sisältää myös levänpoistoa ja flokkausainetta. Käytetään ulkoaltaissa. Annostelu: 1 tabletti per 25-40 m3 joka 5-7 päivä. Asetetaan pintaventtiilin sihtikoriin.

Aktion-Shokki (65-70% aktiivista klooria, "Aktionchock")

Nopeasti liukenevat rakeet (jauhetta) shokkiklooraukseen. Käytetään keväällä kauden alkaessa ja ennen talvisulkemista, sekä mikäli tarvetta ilmenee kauden aikana. Paras valmiste vedenlaadun nopeaan korjaamiseen, jos veden laatu on päässyt huonoksi ja vedestä on tullut sameaa ja levää on muodostunut.

Varoitus! Älä peitä allasta heti shokkikloorauksen jälkeen; odota n. tunti ettei allaspeitteen materiaali vahingoitu kloorin vaikutuksesta.

Annostelu: n. 200 g/10 m3. Liuota rakeet mielellään suuressa ämpärissä lämpimään veteen. Annostele osa pintaventtiiliin ja levitä loput altaaseen. Aktion-Shokki voidaan annostella myös suoraan rakeina lämpimään allasveteen, kunhan varmistetaan kunnollinen leviäminen. Pohjaan jääneet kokkareet saattavat aiheuttaa allasmuovin valkaistumista.

Päiväkloori (65-70% aktiivista klooria, "Dagsklor")

Pieniä klooritabletteja à 20 g päivittäiseen klooraukseen. Sopii sekä ulko- että sisäaltaisiin. Annostelu: 1-2 tablettia (20-40 g /10 m3 joka toinen päivä. Asetetaan pintaventtiilin sihtikoriin tai kelluvaan annostelijaan.

Pikakloori (56 % aktiivista klooria, "Snabbklor")

Nopeasti liukenevia rakeita (jauhetta), jotka ovat pH-neutraalia. Ulkoaltaisiin, suositellaan erityisesti pienkokoisiin altaisiin. Annostelu: n. 30-45 g (2-3 rkl)/10 m3 joka toinen päivä. Annostellaan pintaventiiliin tai levitetään suoraan altaaseen. Pohjaan jääneet kokkareet saattavat aiheuttaa allasmuovin valkaistumista. Pienet altaat: n. 15 g (1 rkl) /1000 litraa joka toinen päivä. Voidaan käyttää myös shokkiklooraukseen n. 200 g /10 m3.

Soft-Care klooriton desinfiointi

Aktiivista happea jauhemuodossa kloorittomaan desinfiointiin. Käytetään ulkoaltaissa yhdessä levänpoistajan kanssa. Annostelu: n. 200 g /10 m3 käyttöönoton yhteydessä. Ylläpitoannostelu: n. 65 g /10 m3 kahdesti viikossa. Käytetään yhdesä levänpoistajan kanssa 0,5 dl /10 m3 viikottain ulkoaltaissa. Täydennä Aktion-Shokilla tarvittaessa ja erityisen runsaan altaan käytön yhteydessä. Pienet altaat: n. 30-45 g (2-3 rkl) /1000 litraa viikottain, sekä 15-30 g (1-2 rkl) joka käytön jälkeen. Täydennä Pikakloorilla tarvittaessa ja erityisen runsaan altaan käytön yhteydessä.

Levänpoistaja ("Algdräpare")

Levänpoistaja on nestemäinen tuote, joka estää levän kasvua. Käytetään allasveden talvisuojauksessa, sekä täydentämään Soft-Care klooritonta desifiointia ulkoaltaissa. Annostelu: n. 1-2 dl /10 m3 levän estämisessä ja talvisäilytyksessä.

Säätelevät kemikaalit

Kemikaaleja, joita käytetään säätelemään pH-arvoa, kalkkipitoisuutta ja alkaliniteettia.

Alenna pH ("Sänk pH")

Hapanta jauhetta, joka laskee veden pH-arvoa. Ihanteellinen pH-arvo on 7,4. Annostelu: n. 100 g /10 m3 alentamaan pH-arvoa 0,1 yksikköä. Älä yliannostele, vaan annostele mieluummin pienissä erissä ja tarkistamittaa pH-arvo 2 tunnin välein. Nopeimman vaikutuksen saat liuottamalla jauheen isossa ämpärissä lämpimään veteen. Annostele pintaventtiiliin tai suoraan allasveteen.

Nosta pH ("Höj pH")

Emäksistä jauhetta, joka nostaa veden pH-arvoa. Ihanteellinen pH-arvo on 7,4. Annostelu: n. 100 g /10 m3 nostamaan pH-arvoa 0,1 yksikköä. Älä yliannostele, vaan annostele mieluummin pienissä erissä ja tarkistamittaa pH-arvo 2 tunnin välein. Nopeimman vaikutuksen saat liuottamalla jauheen isossa ämpärissä lämpimään veteen. Annostele pintaventtiiliin tai suoraan allasveteen.

Nosta Alkaliniteetti ("Höj Alkalinitet")

Jauhetta, joka nostaa veden alkaliniteettia. Ihanteellinen alkaliniteetti 100-120 ppm. Annostelu: n. 180 g /10 m3 nostaa 10 ppm. Nopeimman vaikutuksen saat liuottamalla jauheen isossa ämpärissä lämpimään veteen. Annostele pintaventtiiliin tai suoraan allasveteen.

Nosta Kalkki ("Höj Kalk")

Jauhetta, joka nostaa veden kalsiumpitoisuutta. Ihanteellinen kalsiumkovuus 200-400 ppm, minimi 150 ppm. Annostelu: n. 40 g /10 m3 nostaa 10 ppm. Nopeimman vaikutuksen saat liuottamalla jauheen isossa ämpärissä lämpimään veteen. Annostele pintaventtiiliin tai suoraan allasveteen.

Muut kemikaalit

Näihin kuuluvat Flokkausaine saostamaan vedestä mineraaleja, Klooribalanssi suojaamaan klooripitoisuutta auringon UV-valolta sekä Antikloori alentamaan klooripitoisuutta.

Super-Flokki

Saostustyynyjä hiekkasuodattimelle. Parantaa suodatuksen tehoa saostamalla ja sitomalla raudan ja mineraalien hiukkaset suuremmiksi hiutaleiksi, jotka jäävät suodattimen hiekkapetiin. Annostelu: 1-2 kertaa kuukaudessa kirkaan allasveden takaamiseksi. Jos altaaseen lisätään rauta- ja mineraalipitoista vettä, asetetaan flokkaustyyny pintaventtiilin sihtikoriin (ennen kloorausta). Vastavirtahuuhtele hiekkasuodatin muutaman päivän päästä.

Flokkausaine standardi ("Flockningsmedel standard")

Jauhetta rauta- ja mineraalipitoisen veden hiutaloittamiseen. Annostelu: n. 400 g flokkausainetta 10 m3 allasvettä. Nosta vedentaso altaassa maksimiin, tarkista pH-arvo ja korjaa tarvittaessa. Tee shokkiklooraus ja odota yksi vuorokausi. Liutoa flokkausjauhetta haaleaan veteen. Sulje puhdistuslaite ja levitä sekoitus allasveteen. Anna seistä vielä yhden vuorokauden. Altaan pohjalle kerääntyneet saostumahiutaleet voidaan nyt imuroida allasimurilla. Muista asettaa hiekkasuodattimen monitieventtiili "Waste"-asentoon, jolloin saostumat päätyvät suoraan viemäriin.

Klooribalanssi

Jauhemainen klooristabilaattori, joka suojaa Päiväklooria (kalsiumhypokloriittia) auringon UV-säteiden hajoittamiselta. Annostelu: n. 300-500 g /10 m3. Lisätään ainoastaan vedenlisäyksen yhteydessä. Klooribalanssi ei haihdu eikä hajoa, joten yliannostus voi aiheuttaa ns. kloorilukon.

Antikloori

Jauhe, joka laskee veden klooripitoisuutta. Kätevä tuote laskemaan nopeasti korkeaa klooripitoisuutta shokkikloorauksen jälkeen. 
Annostelu: 18 g /10 m3 per ppm poistettavaa klooria. Älä yliannostele!

Allaskemikaalien säilytys ja käsittely

Kaikki allaskemikaalit ja testipakkaukset tulee säilyttää poissa lasten ulottuvilta! Tiivistetyssä muodossa useimmat niistä ovat haitallisia ja syövyttäviä. Varo niiden joutumista silmiin, iholle tai vaatteille. Pakkaukset tulee säilyttää suljettuina, viileässä, suojata jäätymiseltä eikä niitä saa altistaa auringonvalolle. Älä koskaa sekoita kemikaaleja toisiinsa. "Alenna pH"-tuotetta tai muita happoja ei saa koskaa säilyttää yhdessä kloorin kanssa. Jotkut kemikaalit on hyvä liuottaa suuressa astiassa lämpimään veteen ja annostella sitten altaaseen. Vesikierron tulee olla aina käynnissä, kun kemikaaleja annostellaan pintaventiiliin. Folkpoolin kemikaalit on pakattu ja merkitty kemikaalien tarkastusviraston normien mukaisesti ja ilmoitettu myrkytystietokeskukseen. Sieltä saat neuvoja, jos tarvitset apua. Hätätapauksessa soita 112. Myrkytystietokeskuksen puh.nro: (09) 471 977 (24t/vrk).