Tuotetuki

Miten toimia reklamaatiotapauksessa?

Reklamaatio tulee aina tehdä kirjallisesti. Kaikki tarvittavat lomakkeet, jotka tulee täyttää ja lähettää Folkpoolille, löytyvät kansiosta, joka postitettiin kotiisi uima-altaasi hankinnan yhteydessä. 

Reklamaatio:
1. Ota yhteys jälleenmyyjääsi.
2. Täytä reklamaatiolomake reklamationsblankett (hiiren oikean puoleisella painikkeella voit tallentaa itsellesi)
3. Lähetä reklamaatiolomake, asennuskuitti, ostokuitti ja valokuva (valokuvan voi lähettää myös sähköpostiosoitteeseen: service@folkpool.se) osoitteeseen:

Folkpool AB
Att: Reklamation
Ullängsvägen 1
153 30 JÄRNA

SVERIGE

 

Reklamaatiohin liittyen

Edellyttäen, että tilaaja on noudattanut asennus- ja hoito-ohjeita, on hänellä 3 vuoden ajan toimitusajankohdasta valitusoikeus mahdollisiin valmistus- ja materiaalivirheisiin kuluttajansuojalain mukaisesti. Allasmuoville sovelletaan 5 vuoden valitusoikeutta materiaali- ja valmistusvirheisiin.  

Välillisiä kustannuksia, kuten esim. vedenpoisto, ei korvata. Haywardin suodatustankille sovelletaan 5 vuoden valitusoikeutta materiaali- ja valmistusvirheisiin, pl. monitieventtiili, painemittari ja tiivisteet. Valtuutetun jälleenmyyjän/asentajan asentaman virheellisen tuotteen vaihto tai korjaaminen, sekä siihen liittyvät rahtikustannukset kuuluvat korvauksen piiriin. Mikäli muuta ei ole sovittu, vastaa tilaaja muuten vaihdettavan tai korjattavan tuotteen purku-, rahti- ja asennuskustannuksista. Lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat muiden toimittamien tuotteiden asennuksita/purkamisista, ei korvata. 

Valitusoikeus ei koske normaaleja kulutusosia, kuten akselitiivisteitä, tiivisteitä, hehkulamppuja jne., eikä sähköosiin virtapiikeistä, vaihekatkoista tai muista vastaavista ulkoisista seikoista tulleita vikoja. Valitusoikeus ei myöskään koske korroosio- tai muodonmuutosvirheitä, jotka ovat aiheutuneet liian korkeasta lämpötilasta, liian korkeasta kloori- tai suolapitoisuudesta, väärästä pH-arvosta tai alkaliniteetistä. Mahdollisia välillisiä vahinkoja ei korvata, ei myöskään vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet asiakkaan huolimattomuudesta, huollon laiminlyönneistä tai onnettomuudesta. Kustannukset, jotka aiheutuvat toimittajalle väärin perustein tehdystä reklamaatiosta, peritään ostajalta. 

Allasrungoille (pl. varusteet) sovelletaan laajennettua 20 vuoden valitusoikeutta. Se edellyttää, että allas on rakennettu ohjeittemme mukaisesti ja että allekirjoitettu takuurekisteröinti on toimitettu Folkpool AB:lle. Oikeus tarkoittaa virheellisen materiaalin uudelleen toimittamista, ei työkustannuksia.