Tuotetuki

Mitä on alkaliniteetti?

Alkaliniteetti on mitta, joka kertoo veden kyvyn kestää oksoniumionien (H3O+) lisäystä ilman että veden pH laskee. Toisin sanoen sillä tarkoitetaan veden kykyä neutraloida happoja. Siitä käytetään myös nimitystä hapon sitomiskyky tai puskurikyky. Alkaliniteettia mittaamalla voidaan todeta kuinka herkkää vesi on happamoitumiselle ja veden happamoituminen näkyy ensin alkaliniteetin laskuna ja vasta sen jälkeen pH:n laskuna.  

Kun veden alkaliniteetti on hyvällä tasolla, antaa se edellytykset stabiilille vedelle, toisin sanoen, että veden pH-arvo pysyy tasaisella hyvällä tasolla (n. 7,2).

Alkaliniteetin ideaaliarvo on 80-120 ppm. Kemikaali "Höj Alkalinitet" on jauhe, joka korottaa veden alkaliniteettia. Annostelu: 180 gr/10 m3 korottaa alkaliniteettia 10 ppm. Sekoita jauhe ämpärissä lämpimään veteen nopeimman vaikutuksen aikaansaamiseksi. Annostele pintaventtiiliin suodatuskierron ollessa päällä tai levitä suoraan altaaseen.