Tuotetuki

Altaan hoito, ongelmia altaan veden suhteen?

Veden hoito

Hyvin taspainoitettu vesi on A ja O altaan toiminnalle

Altaan hoito ei ole vaikeata. Hyvin tasapainoitettu vesi on A ja O altaan toiminnalle, käytön taloudellisuudelle ja laitteiston eliniälle. Useimmiten kunnallisella vedellä on hyvät perusedellytykset hyväksi allasvedeksi. Jos käytät oman kaivon, tai jonkin muun lähteen vettä, tarvitaan useimmiten jonkinlaista veden käsittelyä.

Kun altaan vesi on hyvässä tasapainossa, riittää että kontrolloidaan veden pH- ja klooripitoisuutta käyttökauden aikana. Hyvin tasapainoitettu vesi pysyy myös hyvin vakaana. Ainoastaan uudella vedellä täyttäminen tai toistuva liian happaman puhdistusaineen käyttö edellyttää uudelleen säätöä tasapainon saavuttamiseksi. Tärkeintä on ylläpitää oikeata veden pH-arvoa.

Väärä pH merkitsee, että altaan materiaalit ja laitteisto saattavat vahingoittua, kloorin puhdistava vaikutus huononee ja vesi saattaa ärsyttää silmiä. Liian alhainen alkaliniteetti aiheuttaa pH-arvon voimakkaan vaihtelun ja vaikeuttaa sen pitämistä tasaisesti hyvällä tasolla. Mittaa ja säädä arvot oheisen taulukon maukaisesti.

Ota avuksi Folkpool-kemikaalilaskuri "Tuotteet"-välilehden alta.

Ihanteelliset arvot altaan vedelle:

pH   7,2-7,6
Kloori (kokonais-)   0,7-2,0 ppm
Vapaa kloori   0,7-2,0 ppm
Sidottu kloori   0-0,5 ppm
Alkaliniteetti   80-120 ppm
Kalkkikovuus   vähintään 100 ppm (aina korkeampi kuin alkaliniteetti)
Syanuurihappo   0-50 ppm (vain ulkoaltaissa)