Allassuolasäkki 25 kg

Allassuolasäkki 25 kg

Poolsalt från Akzo Nobel är ett rent vakumsalt av högsta kvalitet och innehåller ingen kalk eller andra föroreningar. Saltet är snabblösligt och gör det enkelt att producera underklorsyra i saltgeneratorer. Det är ett mycket effektivt sätt att hålla poolen ren och vid salthalt om 0,4 procent blir vattnet mer behagligt att bada i. Använder man saltgenerator/lkorinator är fördelen att den reducerarar halten bundet klor vilket gör att hud och ögon inte irriteras.
Tuotekuvaus ja tekniset tiedot
Tuotenumero 2750110
Leveys 290 cm
Pituus 590 cm
Korkeus 120 cm
Ampeeri 1 A
Effekt förbrukning -
Klorproduktion -
För pool max -
Hinta 18€